Les A: Tengwar

De lessen zijn geüpdatet volgens de versie van Ardalambion van december 2012.


Quenya is de taal van de Elfen uit Aman, net als de andere elfentalen worden ze met een alfabet van 34 tekens geschreven die we tengwar noemen. Deze letters worden in 4 kolommen en 6 rijen geplaatst. Verder zijn er nog 10 losse letters.

 

 

1

2

3

4

1

  t

  p

  c

 qu

2

 nd 

 mb

 ng

 ngw

3

 s

  f

 h

  hw

4

 nt

 mp

 nc

  nqu

5

  n

  m

 n

 nw

6

 r

  v

 y

 w

 

 

 

 

 

  l

 r

/  s

 h

 ld

 rd

/  ss

 h

 

Het basisprincipe hierbij is dat ge telkens moet proberen om zoveel mogelijk lettergroepen te gebruiken dus nt schrijft ge met en niet met  .

Merk verder op dat deze tabel enkel medeklinkers bevat, in Quenya worden klinkers dan ook niet door aparte letters voorgesteld (zie Uitspraak deel 2).

 

Klemtoon

De klemtoon van een woord met twee lettergrepen ligt altijd op de eerste lettergreep.

De klemtoon van een langer woord ligt op de voorlaatste lettergreep of de lettergreep er net voor, nooit elders.

In volgende 3 gevallen valt de klemtoon op de voorlaatste lettergreep:

  • de voorlaatste lettergreep bevat een lange klinker
  • de voorlaatste lettergreep bevat een tweeklank
  • de voorlaatste lettergreep bevat een korte klinker gevolgd door twee of meer medeklinkers (hierbij tellen de medeklinkers die in het Nederlands meer dan één klank bevatten ook als twee of meer medeklinkers).

In de eerste lessen zullen we de beklemtoonde klinker vet afdrukken, maar het went snel.

De commentaren zijn gesloten.