Les B: Uitspraak deel 1

De uitspraak van de meeste medeklinkers is geen probleem.
Volgende medeklinkers klinken identiek als de Nederlandse:

  t,  p,    f,    c (wordt altijd k uitgesproken)

  m,    n,    v,    l

 

De overige medeklinkers en medeklinkergroepen bespreken we één voor één:

 • : qu, uitgesproken als kw
 • : ng, de g wordt als een harde Franse ‘g’ uitgesproken
 • : ngw, de g wordt als een harde Franse ‘g’ uitgesproken
 • : mb (de b komt in Quenya nooit afzonderlijk voor)
 • : nd (de d komt in Quenya nooit afzonderlijk voor)
 • : nt
 • : mp
 • : nc (nk uitgesproken)
 • : nqu (nkw uitgesproken)
 • : nw, komt enkel aan het begin van een woord voor en wordt met getuite lippen uitgesproken (in het midden van een woord schrijven we dus )
 • : h, komt enkel aan het begin van een woord of tussen twee klinkers voor (wordt soms ch uitgesproken, zie deel 2)
 • : h (wordt in Quenya met een 'h' geschreven, maar de uitspraak is altijd ch)
 • : hw, komt enkel aan het begin van een woord voor (we spreken de h-klank net als bij de vorige als ch uit, de letter klinkt dus als chw)
 • : komt enkel aan het begin van een woord voor in de combinaties  en . Ze is ook een overblijfsel uit het Oudelfs, ze wordt echter niet uitgesproken. We noteren deze combinaties met hl en hr, maar zeggen dus l en r
 • : dit is de w-klank maar aan het begin van een woord wordt deze tengwa bijna altijd als v uitgesproken
 • : deze Oudelfse letter komt bij enkele woorden voor, ze klinkt als n (er is dus geen verschil qua uitspraak met de )
 • Er zijn twee letters r: gebruiken we als de volgende klank een klinker is en de voor een medeklinker of op het einde van een woord
 • : rd (de d komt in Quenya nooit afzonderlijk voor)
 • : ld (de d komt in Quenya nooit afzonderlijk voor)
 • Er zijn drie letters s: gebruiken we als de volgende klank een korte klinker is en de voor een medeklinker, een lange klinker, een tweeklank of op het einde van een woord; de derde vorm stamt uit het Oudelfs, in hedendaags Quenya klinkt deze letter echter gewoon als een s
 • ook de dubbele ss heeft twee varianten: gebruiken we als de volgende klank een korte klinker is en de   voor een tweeklank of een lange klinker (er zijn geen andere gevallen)

 

De commentaren zijn gesloten.